Zelenková Helena

Index

      
Zelenková (rozená Zábranská) Helena, JUDr. narozena 13. 5. 1977 v Plzni

Vzdělání:  
2000 - Právnická fakulta UK v Praze, obor Právo (Mgr.)
2001 - Právnická fakulta UK v Praze, rigorózní zkouška, obor Právo k nehmotným statkům a právo autorské (JUDr.)
2003 - Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, obor Manažerství výtvarné kultury (Bc.)
od 2006 - advokát 
od 2007 – Fakulta designu a  umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, odborný asistent
2011 -  Institut průmyslově právní výchovy v Praze, obor Průmyslové vlastnictví (dálkové specializační studium)
od 2014 - patentový zástupce - ochrana práv na označení, práva k průmyslovým vzorům

Členství: 
2006 - Česká advokátní komora
2008 - Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 
2014 - Komora patentových zástupců ČR

Výstavy – výběr:
samostatné
Promlouvání, Galerie Atrium, Plzeň, 2003
Proměny, Městské muzeum a galerie, Nepomuk, 2004
Krajina, kterou mám ráda, Galerie U svaté Anny, Plzeň, 2005
Intermezzo, plzeňská radnice, Plzeň, 2009
Zrcadlení, Galerie bratří Špillarů, Domažlice, 2010
zahraniční
IX Sommerakademie Plauen, SRN, 2002

Kontakt:
Bc. JUDr. Helena Zelenková Ottová, 
Mobil:     +420 722 291 711
E-mail: ottova@ak-ottova.eu